Xếp hàng mua 17 tấn sầu riêng ế: Tranh cãi lòng tốt bị lợi dụng

Chỉ vài tiếng đồng hồ, 17 tấn sầu riêng ế qua lời kêu gọi đã được mọi người mua hết sạch. Thế nhưng, ngay sau đó trên mạng xã hội đã có những phản hồ về chất lượng cũng như tranh cãi về nguồn gốc, chất lượng của 17 tấn sầu riêng này. Nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu lòng tốt của mình có bị lợi dụng?